เว็บไซต์ข่าวกิจกรรมแข่งเรือใบ

พิษจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ รวมทั้งกิจกรรมในวงการกีฬาเรือใบหยุดชะงัก แต่หลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ก็ทยอยกลับมามีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยวงการกีฬาเรือใบที่ต้องยกเลิกการจัดแข่งขันรายการส่วนใหญ่ไป 2 ปี ได้กลับมาจัดการแข่งขันในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 หลายรายการ และมีแผนจะจัดการแข่งขันในช่วง 6 เดือนหลังของปีเดียวกันอีกหลายรายการ ทั้งนี้ เว็บไซต์ Yrat.org ของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในแหล่งข่าวกีฬาเรือใบทางออนไลน์ที่สำคัญ

สำหรับส่วนหนึ่งของการแข่งขันเรือใบรายการสำคัญที่จะมีขึ้นในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2565 ทางสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยเปิดเผยในเบื้องต้นว่ามี 2 รายการ ประกอบด้วยรายการสัตหีบรีกัตต้า (Sattahip Regatta) และการแข่งขันเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ

สัตหีบรีกัตต้าจัดเดือนกันยายน

สัตหีบรีกัตต้าเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ จัดเป็นประจำทุกปีช่วงเดือนเมษายน ที่หาดทรายแก้ว โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แต่ปี 2565 ประสบปัญหาหลายประการ ทางสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยจึงเลื่อนไปจัดในเดือนกันยายนแทน

การแข่งขันครั้งล่าสุดจัดขึ้นในปี 2562 มีนักกีฬาจาก 4 ชาติ ประกอบด้วยไทย จีน มาเลเซีย เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และบัลแกเรีย เข้าร่วมจำนวน 264 คน และมีเรือใบประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมจำนวน 217 ลำ เช่น ประเภท Optimist Gold จำนวน 75 ลำ Optimist Green จำนวน 58 ลำ Laser 4.7 จำนวน 21 ลำ Laser Standard จำนวน 16 ลำ Laser Radial จำนวน 11 ลำ Keel Boat จำนวน 5 ลำ และ Hobie 16 จำนวน 8 ลำ

รายการวันกีฬาแห่งชาติจัดเดือนธันวาคม

สำหรับการแข่งขันเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ทางสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยกำหนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคม ทั้งนี้ วันกีฬาแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี สำหรับการแข่งขันเมื่อปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม ที่อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด 80 คน และมีเรือใบประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมจำนวน 81 ลำ