เว็บไซต์รวมโปรแกรมแล่นใบ

แหล่งออนไลน์สำหรับติดตามโปรแกรมแล่นเรือใบ นอกจากเว็บไซต์ที่นำเสนอในบทความหัวข้ออื่นแล้ว ยังมีอีก 2 เว็บไซต์ที่น่าสนใจซึ่งนำเสนอการจัดกิจกรรม และการแข่งขันรายการสำคัญในรอบปีไว้ครบถ้วน จึงเป็นเว็บไซต์ที่แนะนำให้ผู้สนใจกิจกรรมและการแข่งขันเรือใบเข้าไปติดตาม โดย 2 เว็บไซต์ดังกล่าว ประกอบด้วย Regattas.asia และ Varuna.org

นำเสนอโปรแกรมตลอดปี

เว็บไซต์ Varuna.org ของสมาคมสโมสรราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์ (Royal Varuna Yacht Club) ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ใกล้กับพัทยา ได้จัดทำโปรแกรมการแข่งขันรายการต่าง ๆ และโปรแกรมฝึกสอนที่สมาคมจัดขึ้นตลอดปี เช่น การแข่งขันรายการเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ รายการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ และรายการ Varuna Cup เป็นต้น

รายการใหญ่ในภาคใต้

ส่วนเว็บไซต์ Regattas.asia ของสโมสรเรือใบแห่งจังหวัดภูเก็ต ได้นำเสนอรายละเอียดของการแข่งขันรายการใหญ่ที่สโมสรนี้เป็นแกนหลักในการจัดการแข่งขัน ได้แก่

The Bay Regatta: มีเส้นทางการแข่งขันผ่าน 3 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา และกระบี่

Samui Regatta: เป็นหนึ่งในรายการ Asian Yachting Circuit จัดแข่งที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

IRC-SEA: ร่วมจัดการแข่งขัน 3 ประเทศ คือไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์