มหกรรมแข่งเรือใบรายการใหญ่

ช่วงที่สถานการณ์ของประเทศอยู่ในภาวะปกติ ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรง เช่น กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นต้น ประเทศไทยมีการจัดการแข่งขันเรือใบปีละหลายรายการ ส่วนใหญ่จัดขึ้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีทั้งรายการขนาดเล็กและรายการใหญ่ระดับนานาชาติ โดยส่วนหนึ่งของรายการใหญ่ที่จัดเป็นประจำทุกปี มีดังนี้ ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า (Phuket King’s Cup Regatta)  เป็นมหกรรมการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานระดับนานาชาติ จัดขึ้นที่หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต โดยปี พ.ศ.…